Vzgojitelji v dijaškem domu Frana Grma

Ime in priimek Skupina Število otrok
1. vzgojna skupina

Dea Černe

Siniša Borovičanin

Klara Logar

7
2. vzgojna skupina

Darij Bodlaj

Maja Jevtič

Katarina Lovšin

7
3. vzgojna skupina

Nives Gliha Lazanski

Mirzana Vršajević

Marko Bregar

7
4. vzgojna skupina

Boža Zagoričnik

Natalija Povhe

12
5. vzgojna skupina

Ines Klavžar

Andreja Modrijančič

6
6. vzgojna skupina DD Vič

Veronika Gaber Korbar

Petra Cotman

11
7. vzgojna skupina DD Vič

Katja Tavčar Lavrenčak

Maks Marion

11
8. vzgojna skupina DD Vič

Neža Marion

Izza Poljšak

11

 

9. vzgojna skupina DD Vič

Katja Smodiš

Patricija Sirk

6
10. vzgojna skupina DD Vič

Teodora Golob

Edvard Sikošek

7

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar psihologinja
Maja Smrekar socialna delavka
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja
Hana Košir psihologinja
Daniela Doplihar socialna pedagoginja
Bernarda Banko pedagoginja
Maruša Jarc Stergar socialna pedagoginja

AKTIV

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik