Vzgojitelji v dijaškem domu Frana Grma

Ime in priimek Skupina Število otrok
1. vzgojna skupina

Dea Černe

Tess Kovačevič

Edvard Sikošek

12
2. vzgojna skupina

Darij Bodlaj

Patricija Sirk

Marko Bregar

7
3. vzgojna skupina

Nives Gliha Lazanski

Mirzana Vršajević

7
4. vzgojna skupina

Teodora Golob

Andreja Modrijančič

12
5. vzgojna skupina

Ines Klavžar

Boža Zagoričnik

5
6. vzgojna skupina DD Vič

Veronika Gaber Korbar

Petra Cotman

10
7. vzgojna skupina DD Vič

Katja Tavčar Lavrenčak

Maks Marion

9
8. vzgojna skupina DD Vič

Mateja Janet

Katja Smodiš

10

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar psihologinja
Maja Smrekar socialna delavka
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja
Hana Košir psihologinja
Daniela Doplihar socialna pedagoginja

AKTIV

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik