V šolskem letu 2021/2022 je v domu 10 vzgojnih skupin, kamor je vključenih 87 otrok in mladostnikov.

5 vzgojnih skupin biva na lokaciji našega zavoda, preostalih 5 skupin pa v dijaškem domu Vič, kjer gostujemo zaradi povečanega števila otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naš dom.

Število otrok oz. mladostnikov z avtističnimi motnjami se v domu povečuje. Tako imamo v tem šolskem letu že 6 vzgojnih skupin, kjer bivajo otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, od tega 4 skupine na lokaciji zavoda, 2 skupini pa v Dijaškem domu Vič. Naši dijaki v DD Vič bivajo v traktu v samostojnih skupinah, spoštujejo domski red DD Vič in našega. Na obeh lokacijah so skupine pokrite 24 ur.

Posebna oblika bivanja pa je bivanje v mladinskem stanovanju. Le-to je namenjeno dijakom, ki so na poti zaključevanja šolanja na srednji šoli ZGNL. To šolsko leto v njem bivajo trije mladostniki. Namen stanovanja je spodbujanje samostojnosti za življenje v polnočutnem svetu, kar zajema samostojno kuhanje večerij, čiščenje in skrb za stanovanje. Stanovanje je nastalo v okviru projekta Socialna vključenost.