Veliko časa in pozornosti posvetimo pripravam za delo v šoli, domačim nalogam in učenju. Poudarek namenjamo posamezniku in njegovim posebnostim: skupaj z otrokovimi starši gradimo in usmerjamo njegovo pot v svet odraslih na način, ki je najprimernejši za posameznega otroka in njegove sposobnosti.

Otrokom in mladostnikom nudimo različne interesne dejavnosti, ki jih vodijo vzgojitelji in so namenjene vsem ali le posamezni vzgojni skupini.

Pogosto obiščemo različne športne, kulturne in zabavne prireditve, ob praznikih okrasimo stanovanja, praznujemo rojstne dneve posameznikov, kuhamo večerje, pečemo sladice, organiziramo različne družabne igre in plese, piknike in izlete po bližnji okolici, ob koncu šolskega leta pa se skupaj odpeljemo še na celodnevni zaključni izlet.

 

Interesna dejavnost Izvajalec
Kulinarični krožek Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Ustvarjajmo skupaj Ines Klavžar
Urejanje vrtnih gredic Teodora Golob
Lahkih nog naokrog Patricija Sirk
Športne aktivnosti v telovadnici Edvard Sikošek, Maks Marion
Petje, sprehod in ukulele Tess Kovačevič
Filmski večer Mateja Janet, Petra Cotman
Ustvarjanje ali družabne igre Petra Cotman
Družabne igre Katja Smodiš
Angleščina/slovenščina za zaključne letnike Katja Tavčar Lavrenčak
Vpogledi v književnost z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar