+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Prednovoletno druženje z voščilom

6., 7. in 8. vzgojna skupina doma Frana Grma vam pošiljamo fotografije našega prednovoletnega srečanja – seveda je potekalo na daljavo! 😊

Prednovoletno srečanje smo končali s skupnim voščilom.

Tudi vam želimo: SREČNO NOVO LETO 2021!

vzgojiteljice Veronika, Katja in še ena Katja

Bivanje otrok in mladostnikov v domu ZGNL v času razmer, povezanih s Covid 19

1. 9. 2020
~
Mladostniki v domu ZGNL bivajo na treh lokacijah: Vojkova 74, Dijaški dom Vič in mladinsko stanovanje na Ulici Hermana Potočnika 9.

Pravila življenja in dela v domu so spremenjena in prilagojena razmeram, ki so pogojene z Covid 19. V primeru kršitve pravil, se otroku oziroma mladostniku/dijaku ukine možnost bivanja v domu za teden dni.

I. DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev okužbe s koronavirusom

1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu
• Otroci/mladostniki so nastanjeni v sobe po razporedu.
• Učenje poteka individualno v otrokovi/mladostnikovi sobi. Individualna učna pomoč se izvaja v dnevni sobi, vzgojitelj in otrok/mladostnik upoštevata higienska pravila smiselno.
• Obiski v sobah niso dovoljeni.
• Otroci/mladostniki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.
• Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike. Temeljito čiščenje in razkuževanje opravljajo čistilke.
• Izhodi so, na njih se mladostniki vedejo odgovorno in po navodilih, ki veljajo za preprečevanje okužbe.
• V domu potekajo interesne dejavnosti, pri katerih se otroci/mladostniki medsebojno družijo, število je omejeno na 10.
• Otroci/mladostniki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno razdaljo in ob nadzoru vzgojitelja.
• Vzgojitelji praviloma ne vstopajo v otroške/mladostniške sobe.
• Maske prinesejo otroci in mladostniki od doma.

2. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov
• V kopalnico vstopata naenkrat dve osebi. Osebno higieno naenkrat izvajata dve osebi. Pred tem in potem si umijeta roke z milom.
• Pred in po uporabi stranišča si umijemo roke z milom.
• Razkužilo je v dnevni sobi v stanovanju.

3. Prehranjevanje v domu
• Prehranjevanje poteka v stanovanjih.
• Otroci/mladostniki prevzamejo hrano v kuhinji zavoda in jo v termo posodah prinesejo v stanovanje. Pri tem upoštevajo razdaljo 1,5m (ko čakajo na posodo).
• Pred kuhinjo je vedno nameščeno razkužilo, pred vstopom v jedilnico si razkužimo roke.
• Posoda se pere v pomivalnih strojih po skupinah, termo posoda v kuhinji zavoda.
• Otroci, starejši od 12 let in mladostniki ter osebje zavoda v skupnih prostorih: hodnikih, skupnih sanitarijah… nosimo maske. V stanovanjih maske ni potrebno nositi.

II. DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM

1. Izvajanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom se dosledno izvajajo splošna pravila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
• izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi in se držimo varnostne razdalje (2 m);
• ne dotikamo se oči, nosu in ust;
• upoštevamo pravila higiene kašlja;
• redno si umivamo roke z milom in vodo;
• v primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• v zaprtih prostorih nosimo masko.

2. Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov

Čistilke v domu redno čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov).

3. Ukrepi v primeru znakov bolezni

V primeru, da kdorkoli od zaposlenih, otrok ali mladostnikov zboli z znaki okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje), veljajo naslednji ukrepi: obvestimo otrokove/mladostnikove starše, ki pridejo po svojega otroka z osebnim avtomobilom in ga odpeljejo domov. Zaposleni, ki je zbolel, gre domov.

Ta pravila veljajo, dokler ne bo Vlada RS preklicala izredne ukrepe.

Vodstvo zavoda

Etični kodeks v domu ZGNL

1. 9. 2020
~
Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje.

Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične, pogoje za učenje. V to strukturo sodijo vzgojna ravnanja, pričakovanja in odzivi, ki bodo uravnavali sobivanje otrok in mladostnikov, vzgojiteljev in drugih vključenih v vzgojno – izobraževalni okvir, da bo to sobivanje prijetno in vsem v zadovoljstvo in korist.

Otroci in mladostniki prihajajo v dom iz različnih socialnih in kulturnih okolij in iz različnih stilov družinske vzgoje. Etični kodeks, ki je nastal na osnovi Ustave RS Slovenije in šolske zakonodaje, na osnovi aktivnega sodelovanja otrok in mladostnikov na sestankih vzgojnih skupin in na osnovi sklepov aktiva vzgojiteljev, določa domske skupne vrednote, norme, pravice in dolžnosti, ki nam bodo vsem: otrokom, mladostnikom, vzgojiteljem, drugim zaposlenim in staršem, omogočale enakost, spoštovanje, dostojanstvo, enake možnosti in pravičnost. V domu bomo skušali zagotoviti vsem deležnikom vzgojnega procesa upoštevanje temeljnih človekovih potreb: svoboda, spoštovanje in zasebnost, vendar pod pogojem, da prav nobeno ravnanje ni in ne bo v škodo nikogar.

Dolžnosti ustanove
• Varno okolje.
• Preventivno ravnanje.
• Preprečevanje nesprejemljivega vedenja.
• Zgledno ravnanje vseh zaposlenih.
• Enakopravnost.
• Učna pomoč.
• Socialna in čustvena opora.
• Nujna zdravstvena pomoč.
• Kontinuirano dajanje zdravil, predpisanih s strani uradne medicine.

Pravice ustanove
• Varnost.
• Strokovna avtonomija.
• Spoštovanje.

Dolžnosti otrok in mladostnikov v domu
• Življenje in delo v skladu z hišnim redom.
• Upoštevanje navodil vzgojiteljev.
• Upoštevanje navodil drugih strokovnih delavcev.
• Varovanje svojega zdravja.
• Ne ogrožati drugih.
• S svojim vedenjem ne motijo drugih.
• Spoštljivo ravnanje z domskim inventarjem.
• Govoriti v slovenskem jeziku ali pa v slovenskem znakovnem jeziku.
• Pozdravljanje.

Pravice otrok in mladostnikov v domu
• Spoštovanje.
• Varnost.
• Zasebnost.
• Kakovostni pogoji bivanja.
• Kakovostna prehrana.
• Nujna zdravstvena pomoč.
• Kontinuirano jemanje zdravil za kronične bolezni.

Dolžnosti staršev
• V primeru namernega poškodovanja domskega inventarja poravnati nastalo škodo.
• Na povabilo vzgojitelja se udeležijo pogovora – sestanka.
• V primeru, da vzgojitelj presodi, da bi bilo treba otroka oziroma mladostnika, zaradi njegove varnosti in varnosti drugih, odstraniti iz vzgojne situacije, bodo nemudoma prišli po otroka oziroma mladostnika.
• V primeru, da je otrok oziroma mladostnik pod vplivom opojnih substanc, vzgojitelj takoj pokliče starše, ki pridejo svojega otroka takoj iskat in ga odpeljejo domov.

Pravice staršev
• Obveščenost: enkrat tedensko po e-pošti in ob vsakem dogodku, ki vpliva na kakovost življenja njihovega otroka oziroma mladostnika.
• Spoštovanje.

HIŠNI RED
organizacija dneva:
5.30 – 8.00 Bujenje, jutranja opravila, zajtrk.
9.00 – 10.30 Dopoldanska učna ura: obvezna za dijake, ki imajo pouk popoldne, za ostale – možnost.
13.00 – 14.30 Kosilo. Za dijake v DD Vič je možnost kosila od 11.30 do 16.30.
14.00 – 16.30 Obvezna učna ura za dom na Vojkovi.
17.00 – 18.30 Obvezna učna ura za dijake v DDVič.
16.00 – 19.00 Organizirane dejavnosti, izhodi, obiski.
19.00 – 19.30 Večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30.
19.30 – 20.30 Organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosi čas.
20.30 – 22.00 Priprava na nočni počitek.
21.00 Vsi otroci in mladostniki v svojih stanovanjih.
21.00 Nočni počitek za otroke do 4. razreda.
21.30 Nočni počitek za otroke do 9. razreda.
22.00 Nočni počitek za mladostnike.
do 6.00 Nočni počitek.

Odhodi domov in prihodi v dom:
na dan odhodov domov je dom odprt do 16. ure. Otroci oziroma mladostniki se vpišejo v knjigo odhodov. Dom je za konec tedna zaprt. Dom se odpre v ponedeljek ob 7.00. Ob prihodu se otroci oziroma mladostniki vpišejo v knjigo prihodov.

Obiski:
obiski v domu so dovoljeni od 16.00 do 19.00. Dovoljeni so v dnevnih sobah. Obiski v spalnicah so prepovedani.

Izhodi izven območja zavoda:
brez spremstva vzgojitelja smejo mladostniki izven območja zavoda po dopolnjenem 14. letu starosti. Izhodi so mogoči samo z vzgojiteljevim dovoljenjem. Nujna je točnost pri dogovorjenem povratku v dom. Izhodi so dovoljeni do 21. ure. Izjemoma dlje, z dovoljenjem vzgojitelja.

Organizirane dejavnosti:
vse dejavnosti se organizirajo ob soglasju celotne vzgojne skupine. Te dejavnosti so za vse otroke in mladostnike iz vzgojne skupine obvezne.

Skrb za vredne predmete:
ob prihodu v dom dobi otrok oziroma mladostnik ključ od kovinske omarice, kamor pospravlja vse vredne predmete. Dom za kraje vrednih stvari, ki niso pospravljene v zaklenjene omarice ne odgovarja.

Skrb za čistočo:
otroci, ob pomoči vzgojiteljev, skrbijo za osebno higieno, urejenost svoje sobe, čistočo svoje garderobe, urejenost skupnih bivalnih prostorov, kopalnice (po uporabi) in stranišča (po uporabi). Za mladostnike se pričakuje, da vse to opravijo samostojno in odlično. V domu je uporaba copat obvezna. Nošenje športnih copat namesto copat je prepovedano.

Odhod v šolo:
otrok oziroma mladostnik zapusti svojo vzgojno skupino 10 minut pred začetkom pouka. V DD Vič 1 uro pred začetkom pouka.

Prehranjevanje:
je dovoljeno le v dnevni sobi in kuhinji. Prehranjevanje po 22. uri je prepovedano.

Dežurstvo:
dežurni otrok oziroma mladostnik prinese zajtrk, kosilo, malico in večerjo za vso vzgojno skupino. Odnese termo posodo po kosilu. Skrbi za urejenost skupnih bivalnih prostorov. Opravlja naloge in zadolžitve po navodilih vzgojitelja.

Prepovedi:
strogo je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog. Prepovedana je vožnja drugih oseb v mladostnikovem avtomobilu. V domu so spolni odnosi prepovedani.

Uporaba elektronskih naprav (mobilni telefoni, osebni računalniki, tablice, komunikatorji, konzole za računalniške igrice):
uporaba teh naprav je dovoljena do 3 ure na dan. Uporaba se vpisuje v tabelo v dnevni sobi. V čas 3 ur ne šteje uporaba teh naprav v času učne ure, v dnevni sobi, če gre za delo za šolo. Učenci OŠ mobilnih telefonov ne nosijo v šolo. Elektronske naprave otroci in mladostniki pospravijo omarice z ključem ob 21. uri, z izjemo mobilnih telefonov, katere otroci in mladostniki oddajo svojemu vzgojitelju ob 21.45. uri. V primeru neupoštevanja pravil, vzgojitelj obvesti starše, ki isti ali naslednji dan pridejo po telefon. Otrok oziroma mladostnik ostane brez telefona teden dni. Ob vsaki naslednji kršitvi se odvzem elektronske naprave podaljša za en teden.
Taka struktura življenja in dela v domu ZGNL omogoča otrokom in mladostnikom varnost in predvidljivost. Odstopanja od teh okvirjev pomenijo kršitev etičnega kodeksa. Temu bodo sledili pogovori z vzgojiteljem in s starši. V primeru, da bo otrok oziroma mladostnik vztrajal pri vedenju, ki bo motilo druge, mu bodo naložene obveznosti in naloge, ki mu bodo pomagale ozavestiti neprimerno vedenje, naloge in navodila v smislu restitucije, prav gotovo odvzem ugodnosti in kakšna manj prijetna, pa zato koristna zadolžitev. V kolikor tudi na ta način ne bomo dosegli sprejemljivega vedenja, bo otrok oziroma mladostnik poslan za en teden domov. V primeru, da se kršitev ponovi, bo šel domov spet in prav tako za en teden.
Če bo vzgojiteljski zbor presodil, da je kljub vsemu potrebno izreči administrativni vzgojni ukrep, bo tako ravnal.

ZELO POMEMBNO:
Šolsko leto 2020/21 začenjamo v znamenju razmer, povezanih s COVID 19. Za ta čas veljajo za bivanje otrok in mladostnikov v domu posebna pravila, ki jih bo na uvodnem srečanju z otroki in mladostniki (ter starši otrok in mladostnikov, ki bodo bivali v domu prvič) predstavilo vodstvo zavoda.

PRENOVLJEN ETIČNI KODEKS V DOMU ZGNL

Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje.

Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične, pogoje za učenje. V to strukturo sodijo vzgojna ravnanja, pričakovanja in odzivi, ki bodo uravnavali sobivanje otrok in mladostnikov, vzgojiteljev in drugih vključenih v vzgojno – izobraževalni okvir, da bo to sobivanje prijetno in vsem v zadovoljstvo in korist.

Otroci in mladostniki prihajajo v dom iz različnih socialnih in kulturnih okolij in iz različnih stilov družinske vzgoje. Etični kodeks, ki je nastal na osnovi Ustave RS Slovenije in šolske zakonodaje, na osnovi aktivnega sodelovanja otrok in mladostnikov na sestankih vzgojnih skupin in na osnovi sklepov aktiva vzgojiteljev, določa domske skupne vrednote, norme, pravice in dolžnosti, ki nam bodo vsem: otrokom, mladostnikom, vzgojiteljem, drugim zaposlenim in staršem, omogočale enakost, spoštovanje, dostojanstvo, enake možnosti in pravičnost. V domu bomo skušali zagotoviti vsem deležnikom vzgojnega procesa upoštevanje temeljnih človekovih potreb: svoboda, spoštovanje in zasebnost, vendar pod pogojem, da prav nobeno ravnanje ni in ne bo v škodo nikogar.

 

Dolžnosti ustanove Pravice ustanove

·      Varno okolje.

·      Preventivno ravnanje.

·      Preprečevanje nesprejemljivega vedenja.

·      Zgledno ravnanje vseh zaposlenih.

·      Enakopravnost.

·      Učna pomoč.

·      Socialna in čustvena opora.

·      Nujna zdravstvena pomoč.

·      Kontinuirano dajanje zdravil, predpisanih s strani uradne medicine.

 

·      Varnost.

·      Strokovna avtonomija.

·      Spoštovanje.

 

Dolžnosti otrok in mladostnikov v domu Pravice otrok in mladostnikov v domu

·      Življenje in delo v skladu z hišnim redom.

·      Upoštevanje navodil vzgojiteljev.

·      Upoštevanje navodil drugih strokovnih delavcev.

·      Varovanje svojega zdravja.

·      Ne ogrožati drugih.

·      S svojim vedenjem ne motijo drugih.

·      Spoštljivo ravnanje z domskim inventarjem.

·      Govoriti v slovenskem jeziku ali pa v slovenskem znakovnem jeziku.

·      Pozdravljanje.

·      Spoštovanje.

·      Varnost.

·      Zasebnost.

·      Kakovostni pogoji bivanja.

·      Kakovostna prehrana.

·      Nujna zdravstvena pomoč.

·      Kontinuirano jemanje zdravil za kronične bolezni.

 

 

Dolžnosti staršev Pravice staršev

·      V primeru namernega poškodovanja domskega inventarja poravnati nastalo škodo.

·      Na povabilo vzgojitelja se udeležijo pogovora – sestanka.

·      V primeru, da vzgojitelj presodi, da bi bilo treba otroka oziroma mladostnika, zaradi njegove varnosti in varnosti drugih, odstraniti iz vzgojne situacije, bodo nemudoma prišli po otroka oziroma mladostnika.

·      V primeru, da je otrok oziroma mladostnik pod vplivom opojnih substanc, vzgojitelj takoj pokliče starše, ki pridejo svojega otroka takoj iskat in ga odpeljejo domov.

·      Obveščenost: enkrat tedensko po e. pošti in ob vsakem dogodku, ki vpliva na kakovost življenja njihovega otroka oziroma mladostnika

·      Spoštovanje.

 

HIŠNI RED

organizacija dneva:

5.30 – 8.00 Bujenje, jutranja opravila, zajtrk.
9.00 – 10.30 Dopoldanska učna ura: obvezna za dijake, ki imajo pouk popoldne, za ostale – možnost.
13.00 – 14.30 Kosilo. Za dijake v DD Vič je možnost kosila od 11.30 do 16.30.
14.00 – 16.30 Obvezna učna ura za dom na Vojkovi.
17.00 – 18.30 Obvezna učna ura za dijake v DDVič.
16.00 – 19.00 Organizirane dejavnosti, izhodi, obiski.
19.00 – 19.30 Večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30.
19.30 – 20.30 Organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosi čas.
20.30 – 22.00 Priprava na nočni počitek.
21.00 Vsi otroci in mladostniki v svojih stanovanjih.
21.00 Nočni počitek za otroke do 4. razreda.
21.30 Nočni počitek za otroke do 9. razreda.
22.00 Nočni počitek za mladostnike.
do 6.00 Nočni počitek.

 

Odhodi domov in prihodi v dom:

na dan odhodov domov je dom odprt do 16. ure. Otroci oziroma mladostniki se vpišejo v knjigo odhodov. Dom je za konec tedna zaprt. Dom se odpre v ponedeljek ob 7.00. Ob prihodu se otroci oziroma mladostniki vpišejo v knjigo prihodov.

Obiski:

obiski v domu so dovoljeni od 16.00 do 19.00. Dovoljeni so v dnevnih sobah. Obiski v spalnicah so prepovedani.

Izhodi izven območja zavoda:

brez spremstva vzgojitelja smejo mladostniki izven območja zavoda po dopolnjenem 14. letu starosti. Izhodi so mogoči samo z vzgojiteljevim dovoljenjem. Nujna je točnost pri dogovorjenem povratku v dom. Izhodi so dovoljeni do 21. ure. Izjemoma dlje, z dovoljenjem vzgojitelja.

Organizirane dejavnosti:

vse dejavnosti se organizirajo ob soglasju celotne vzgojne skupine. Te dejavnosti so za vse otroke in mladostnike iz vzgojne skupine obvezne.

Skrb za vredne predmete:

ob prihodu v dom dobi otrok oziroma mladostnik ključ od kovinske omarice, kamor pospravlja vse vredne predmete. Dom za kraje vrednih stvari, ki niso pospravljene v zaklenjene omarice ne odgovarja.

Skrb za čistočo:

otroci, ob pomoči vzgojiteljev, skrbijo za osebno higieno, urejenost svoje sobe, čistočo svoje garderobe, urejenost skupnih bivalnih prostorov, kopalnice (po uporabi) in stranišča (po uporabi). Za mladostnike se pričakuje, da vse to opravijo samostojno in odlično. V domu je uporaba copat obvezna. Nošenje športnih copat namesto copat je prepovedano.

Odhod v šolo:

otrok oziroma mladostnik zapusti svojo vzgojno skupino 10 minut pred začetkom pouka. V DD Vič 1 uro pred začetkom pouka.

Prehranjevanje:

je dovoljeno le v dnevni sobi in kuhinji. Prehranjevanje po 22. uri je prepovedano.

Dežurstvo:

dežurni otrok oziroma mladostnik prinese zajtrk, kosilo, malico in večerjo za vso vzgojno skupino. Odnese termo posodo po kosilu. Skrbi za urejenost skupnih bivalnih prostorov. Opravlja naloge in zadolžitve po navodilih vzgojitelja.

Prepovedi:

strogo je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog. Prepovedana je vožnja drugih oseb v mladostnikovem avtomobilu. V domu so spolni odnosi prepovedani.

Uporaba elektronskih naprav (osebni računalniki, tablice, komunikatorji, konzole za računalniške igrice):

uporaba teh naprav je dovoljena do 3 ure na dan. Uporaba se vpisuje v tabelo v dnevni sobi. V čas 3 ur ne šteje uporaba teh naprav v času učne ure, v dnevni sobi, če gre za delo za šolo. Učenci OŠ mobilnih telefonov ne nosijo v šolo. Elektronske naprave otroci in mladostniki pospravijo omarice z ključem ob 21. uri. Mobilne telefone otroci in mladostniki oddajo svojemu vzgojitelju ob 21.45. V primeru neupoštevanja pravil, vzgojitelj obvesti starše, ki isti ali naslednji dan pridejo po telefon. Otrok oziroma mladostnik ostane brez telefona teden dni. Ob vsaki naslednji kršitvi se odvzem elektronske naprave podaljša za en teden.

Taka struktura življenja in dela v domu ZGNL omogoča otrokom in mladostnikom varnost in predvidljivost. Odstopanja od teh okvirjev pomenijo kršitev etičnega kodeksa. Temu bodo sledili pogovori z vzgojiteljem in s starši. V primeru, da bo otrok oziroma mladostnik vztrajal pri vedenju, ki bo motilo druge, mu bodo naložene obveznosti in naloge, ki mu bodo pomagale ozavestiti neprimerno vedenje, naloge in navodila v smislu restitucije, prav gotovo odvzem ugodnosti in kakšna manj prijetna, pa zato koristna zadolžitev. V kolikor tudi na ta način ne bomo dosegli sprejemljivega vedenja, bo otrok oziroma mladostnik poslan za en teden domov. V primeru, da se kršitev ponovi, bo šel domov spet in prav tako za en teden.

Če bo vzgojiteljski zbor presodil, da je kljub vsemu potrebno izreči administrativni vzgojni ukrep, bo tako ravnal.

 

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

Prednovoletno druženje z voščilom

6., 7. in 8. vzgojna skupina doma Frana Grma vam pošiljamo fotografije našega prednovoletnega srečanja - seveda je potekalo na daljavo! 😊 Prednovoletno srečanje smo končali s skupnim voščilom. Tudi vam želimo: SREČNO NOVO LETO 2021! vzgojiteljice Veronika, Katja in še ena Katja

Bivanje otrok in mladostnikov v domu ZGNL v času razmer, povezanih s Covid 19

1. 9. 2020 ~ Mladostniki v domu ZGNL bivajo na treh lokacijah: Vojkova 74, Dijaški dom Vič in mladinsko stanovanje na Ulici Hermana Potočnika 9. Pravila življenja in dela v domu so spremenjena in prilagojena razmeram, ki so pogojene z Covid 19. V primeru kršitve pravil, se otroku oziroma mladostniku/dijaku ukine možnost bivanja v domu za teden dni. I. DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev okužbe s koronavirusom 1. Namestitev v sobe ter pravila učenja...

Etični kodeks v domu ZGNL

1. 9. 2020 ~ Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje. Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične,...

PRENOVLJEN ETIČNI KODEKS V DOMU ZGNL

Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje. Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične, pogoje za...

Bivanje dijakov v domu ZGNL v šolskem letu 2020/21

Otroke in mladostnike, ki bodo v šolskem letu 2020/21 bivali v domu ZGNL, obveščamo, da je razpored po vzgojnih skupinah že narejen. Podatke o tem, kdo je kam nameščen, lahko dobite pri svojem matičnem vzgojitelju. Mladostniki, ki boste v jeseni prvič bivali v domu ZGNL, boste v zadnjem tednu avgusta dobili obvestilo o namestitvi po pošti. V času šolskih počitnic (julij in avgust) lahko pride do kakšnih sprememb. Zato razpored, ki smo na potrdili na konferenci 19. 6. 2020, ni zavezujoč in se...

Bivanje otrok in mladostnikov v domu ZGNL v času pandemije Covid 19

Mladostniki v domu ZGNL bivajo na treh lokacijah: Vojkova 74, Dijaški dom Vič in mladinsko stanovanje na Ulici Hermana Potočnika 9. V času pandemije Covid 19 bodo vsi mladostniki bivali v domu na Vojkovi 74. Ves čas, ko ne bodo pri pouku, bodo z njimi vzgojitelji. Pravila življenja in dela v domu so spremenjena in prilagojena izrednim razmeram, ki so pogojene s pandemijo Covid 19. V primeru kršitve pravil, se otroku oziroma mladostniku/dijaku ukine možnost bivanja v domu do konca šolskega...

Bivanje dijakov/učencev v domu ZGNL v času pandemije Covid 19

Dijake zaključnih letnikov srednje šole in učence devetega razreda osnovne šole ZGNL ter njihove starše obveščamo, da od 25. maja do konca šolskih obveznosti v tem šolskem letu lahko bivajo v domu ZGNL. Dijaki in učenci bodo nastanjeni v enoposteljne sobe v domu ZGNL, Vojkova 74. Ves čas, ko ne bodo pri pouku, bodo z njimi vzgojitelji. Pravila življenja in dela v domu so spremenjena in prilagojena izrednim razmeram, ki so pogojene s pandemijo Covid 19.  Vsi dijaki/učenci bodo, ob prihodu v...

Obvestilo

Dragi otroci, mladostniki, spoštovani starši! Kdaj, kdo in na kakšen način se bo vrnil v šolo in v dom, boste obveščeni, ko bomo dobili jasna navodila našega ustanovitelja. Pričakujemo, da se bodo 18. maja vrnili v dom dijaki zaključnih letnikov naše srednje šole. Vsi ti dijaki bodo nastanjeni v domu na Vojkovi 74 (nastanitev v DD Vič in v mladinsko stanovanje ne bo mogoča). Na osnovi aktualnih okoliščin vas vabimo, da pridete po svoje stvari: v dom na Vojkovi 74 (na lokaciji ZGNL): v petek,...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost